Leveransvillkor och betalningsvillkor


Leveransvillkor:    
Fritt vårt lager

Leveranstid:         
Enligt överenskommelse

Betalningsvillkor: 
20 dagar netto, sålda varor förblir Etiketten i Hammarstrands egendom intill det full betalning erlagts

Dröjsmålsränta:   
24% årsränta debiteras i efterhand

Klichékostnad är en engångssumma för varje tryck och debiteras vid kundunikt tryck. 


Vid tryck tillkommer i förekommande fall reprokostnad om 450:- SEK/tim.

lager
lager och frakt