Etiketter för märkning och profilering.....

Vi levererar etiketter och tillbehör till både tillverkande företag och handelsföretag. Vi strävar mot öppna direkta kontakter med företag inom tillverkning för märkning av produkter och för profilering. Exempel på branscher är bageri, konfektyr, charkuteri, bryggeri m.fl.

Designat efter dina önskemål


Inom handel har vi många kunder runtom i Jämtland och då främst fackhandeln, t.ex sport- och bokhandel.

Vi är angelägna att arbeta utifrån kundens behov. Vanligen görs tillverkningen utifrån kundens färdiga underlag, men vid behov hjälper vi gärna till med att utforma etiketten.

tryckeri